Cases

Hieronder staan een aantal concrete cases uitgewerkt die QA Metrics recent voor klanten heeft opgeleverd.

De Rijksoverheid en webteksten

Probleemstelling:

Webteksten moeten begrijpelijk zijn voor de bezoekers van een website. Het is daarom belangrijk om teksten in eenvoudig Nederlands te schrijven. De redactie van Rijksoverheid.nl gebruikt taalniveau B1 als uitgangspunt voor haar teksten. Een overheidsinstantie wilde weten in hoeverre de teksten op haar website wel voldeed aan deze norm.

Aanpak:

QA Metrics heeft een classificatie tool gebouwd die op basis van Artificiële Intelligentie de teksten checkt op de richtlijnen waaraan webteksten binnen de Rijksoverheid moeten voldoen.

Resultaat:

Teksten die niet aan de B1 normering voldoen, kunnen met terugwerkende kracht snel en gemakkelijk worden geïdentificeerd en herschreven worden. Nieuwe teksten kunnen eenvoudig, voordat deze worden gepubliceerd, worden gecheckt.

top view of Medicine doctor hand working with modern computer and digital pro tablet with blank screen with his team on wooden desk as medical concept

Consistancy checker voor de zorg

Probleemstelling:

Jaarlijks worden binnen zorginstellingen duizenden behandelplannen opgesteld. Een zorginstelling wilde graag weten hoe consistent deze plannen zijn met eerder opgestelde behandelplannen ten aanzien van de klachten, de gestelde diagnose en overige relevante data.

Aanpak

QA Metrics heeft een consistentie checker gemaakt die op basis van Artificiële Intelligentie de meest overeenkomende behandelplannen ophaalt uit de database.

Resultaat

De zorginstelling heeft hiermee veel minder tijd nodig bij het opstellen van een behandelplan. Daarnaast is de nauwkeurigheid en consistentie van de behandelplannen verhoogd.

Midsection of lawyer putting documents in briefcase with gavel at desk in courtroom

Anonimiseren binnen de juridische sector

Probleemstelling

Binnen de juridische sector dienen gerechtelijke uitspraken, contracten en persoonlijke dossiers geanonimiseerd te worden voordat deze worden opgeslagen. Zowel binnen Justitie alsmede binnen de advocatuur is het anonimiseren van dossiers een kostbaar en tijdrovende activiteit.

Aanpak

Voor het Ministerie van Jusitie heeft QA Metrics een anonimiseringstool gemaakt die op basis van Artificiële Intelligentie de gegevens die onderhevig zijn aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) automatisch onherkenbaar maakt.

Resultaat

Dossiers die zijn afgerond en opgeslagen dienen te worden in een database, kunnen op voorhand eenvoudig en snel automatisch geanonimiseerd worden. Het Ministerie van Justitie heeft hiermee veel minder tijd nodig bij het anonimiseren van dossiers. Daarnaast is de nauwkeurigheid van het anonimiseren verhoogt.