Voor wie

We robotiseren voor sectoren die veel tekst verwerken. Onze oplossingen hebben hun toegevoegde waarde bewezen voor onder andere onderstaande sectoren.

icon-overheid Created with Sketch.

Overheid

QA Metrics helpt diverse overheidsinstanties met het robotiseren van tekstanalyse en tekstbewerking activiteiten. Of het nu gaat om het automatisch genereren van samenvattingen van beleidsdocumenten, het automatisch classificeren van vertrouwelijke documenten of het automatisch identificeren van risico’s in documenten. Al deze toepassingen worden op maat, met data vanuit de overheid ontwikkeld en succesvol geïmplementeerd.

icon-bank Created with Sketch.

Bank- en verzekeringswezen

QA Metrics bouwt voor een financiële sector een oplossing om geautomatiseerd het inkomende berichtenverkeer van toezichthouders te classificeren. Zo ontstaat er een heel gerichte en geautomatiseerde werkstroom van het berichtenverkeer naar de verschillende afdelingen die het vervolgens verder verwerken. Binnen deze sector kunnen o.a. ook de oplossingen die automatisch anonimiseren en of documenten classificeren goed worden ingezet.

Combined Shape Created with Sketch.

Zorg

QA Metrics heeft binnen de zorg een oplossing ontwikkeld die geautomatiseerd de consistentie valideert van een behandelplan voor een specifieke client, met eerdere behandelplannen van clienten met soortgelijke aandoeningen. Zodoende gaat de kwaliteit en consistentie van de behandelplannen omhoog en worden risico’s op fouten verder gereduceerd.

icon-advisory Created with Sketch.

Consultancy & Advies

Voor een consultancy & advies firma heeft QA Metrics een oplossing gebouwd om geautomatiseerd een classificatie te doen van alle offerte aanvragen die op Tendernet verschijnen. Dit om uit de enorme hoeveelheid offerte aanvragen, de relevante aanvragen te destilleren. Dit scheelt de firma enorm veel tijd met selecteren waardoor zij meer tijd kan investeren in het beantwoorden van de geselecteerde offerte trajecten.

icon-advocatuur Created with Sketch.

Justitie & Advocatuur

QA Metrics heeft voor de sector Justitie & Advocatuur een tool ontwikkeld waarmee documenten geautomatiseerd worden gecontroleerd op de aanwezigheid van persoonlijke gegevens. Deze persoonlijke gegevens worden tevens automatisch geanonimiseerd. Dit betreft niet alleen NAW gegevens maar tevens medische gegevens, kenteken, geloofsovertuiging, etc. Kortom alle gegevens die vallen onder de AVG wetgeving worden geanonimiseerd.

Andere sectoren

Naast de hierboven genoemde sectoren kan QA Metrics ook van toegevoegde waarde zijn binnen andere sectoren waar veel tekstanalyse en tekstbewerkings-activiteiten plaats vinden. Denk hierbij aan de semi-overheid (gemeenten, nutsbedrijven), on-line retailers, productie bedrijven, etc.

Neem contact op

Onze oplossingen proberen?

Test de verschillende opties van onze demo.